Dam, Wouter

Voornaam: 
Wouter
Voorletters: 
W.G.
Achternaam: 
Dam
Geboortejaar: 
1957
Geboorteplaats: 
Utrecht
Geboorteland: 
Nederland
Werkperiode: 
1980 - heden
CV: 

Wouter Dam is geboren op 6 mei 1957 te Utrecht. Hij volgt de opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam van 1975 tot 1980. Lessen van onder meer Jan van der Vaart. Sinds 1982 werkt hij in eigen atelier te Amsterdam.

Tekst ten dele overgenomen van de website van Galerie Carla Koch, waarvoor hartelijke dank!

Zie ook www.wouterdam.nl

Afbeeldingen: Wouter Dam, portret; Wouter Dam in zijn atelier; Wouter Dam toont een werkstuk, 2021 (bron buurtkrant Amsterdam); container in zwart (particuliere collectie); gele container, 2005 (collectie SB); blauw werk op voet, ca.2020 (bron pamgould).

Werk: 

Wouter Dam houdt zich intensief bezig met de ruimte die keramische objecten innemen. Hij decoreert zijn objecten niet, maar concentreert zich op de vorm. Hij gaat uit van een gedraaide pot of vaas. In zijn vroegste werk uit het begin van de 1980s werkt hij nog sterk vanuit de onaangetaste body die hij uitstulpende vormen mee geeft en vaak ontdoet van de voorspelbare gedraaide vorm. De kleuren zijn nog somber (zwart, bruinen, wit). Later in de 1990s versnijdt hij zijn vormen die hij daarna opnieuw assembleert. Tijdens dit proces houdt hij zich vooral bezig met het creëren van een subtiel spel van lijnen en vlakken. Kleur wordt aangebracht door middel van het inwrijven van engobes, laag over laag tot de gewenste kleurstelling is bereikt. Meestal hebben de objecten één kleur, soms voegt hij een tweede kleur toe, die alleen dient als ondersteuning van lijnen die reeds in het object aanwezig zijn. In zijn nieuwste serie werk vanaf circa 2005 gaan de elementen waaruit zijn werk is opgebouwd, zich steeds losser van elkaar bewegen. Dam's werk vertoont een duidelijke ontwikkeling, waarbij elke stap logisch uit de vorige voortkomt. Zijn werk wordt internationaal geëxposeerd o.a. Amerika, Japan en is opgenomen in diverse nationale- en internationale musea.

Ontwikkeling van zijn werk

Dam begon met sobere potvormen, liet toen de pot op zijn zijkant rusten, verwijderde vervolgens de bodem en bewoog zich tenslotte steeds meer in de autonome richting.De potvorm is nooit helemaal uit Dam's werk verdwenen, maar intussen legt hij zich meer toe op het creëren van subtiele vlakken en lijnen in de huid van de pot. Hierdoor beweegt het zich op het grensvlak van keramiek en beeldhouwen

Materiaal

Steengoed met oxides. Gedraaid, vervormd en / of opgebouwd.

Bibliografie: 
  • Duits, Timo te, Moderne Keramiek in Nederland, 1990.
  • Twee aanwinsten, Wouter Dam, in: Keramika no.1 1994.
  • Augustijn, P., Hedendaagse keramiek in Nederland, 2008.
  • Thormann, Olaf, Gefäss / Skulptur - Vessel / Sculpture; Keramik / Ceramics seit / since 1946 Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig, 2013.